Rezerwacja

Regulamin

Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup usługi w lokalu “Fantomatyka” jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień regulaminu oraz oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.

Regulamin

Rezerwacja

System rezerwacji online już niedługo zostanie uruchomiony.
Rezerwacje telefoniczne: +48 530 300 308
Mailowe: vr@fantomatyka.pl
lub napisz do nas na portalu facebook.com